Regulamin

Regulamin

Odcienie kolorów produktów prezentowanych w sklepie internetowym mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień i kalibracji monitora! Podane wymiary i waga maszyn mogą różnić się od rzeczywistych o +/- 5 %. Aby uzyskać dokładniejsze informacje prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.houfek-maszyny.pl prowadzony jest przez firmę KMA Group Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, NIP 599-306-02-85.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy KMA Group.
3. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
4. Zawartość oferty internetowej znajdującej się na stronie www.houfek-maszyny.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66 i art. 543).
5. Ceny towarów podane w złotówkach nie uwzględniają podatku VAT.

Składanie zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:

 

Po złożeniu zamówienia klient zostaje poinformowany telefonicznie o jego przyjęciu.
3. Firma KMA Group zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w szczególności takiego, które nie zawiera adresu e-mail lub numeru telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
4. Zakupów w sklepie internetowym może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
5. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu.
6. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości jego odwołania.
7. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie poinformowania Klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika firmy KMA Group.
8. Na zakup wszystkich maszyn obowiązuje 50% zadatek. Termin realizacji zamówienia jest zgodny z zamówieniem , ale nie zależnym od KMA Group.

9. KMA Group zastrzega prawo zmiany terminu dostawy maszyny lub urządzenia w przypadkach nie zależnych od spółki np.:

  • maszyna przed dostawą ulegnie uszkodzeniu w czasie transportu,
  • producent lub dostawca przesunie termin dostawy maszyny

 

10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
11. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian.
13. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od możliwości producenta, jak również od rodzaju transportu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, firma KMA Group zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia ,bądź odstąpienia od umowy, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.
2. W przypadku braku odbioru awizowanego towaru – ponowna dostawa zostaje dokonana po opłaceniu przez Klienta wynikających stąd kosztów. W razie nie opłacenia w/w kosztów w terminie 3 dni od wezwania Klienta e-mail’em na adres z którego przyszło zamówienie – transakcja zostaje anulowana, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy i odbioru towaru.

Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. ” O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” konsument może odstąpić od umowy zakupionego towaru, w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Firma KMA Group dokona zwrotu ceny zakupionego towaru na rachunek klienta – pod warunkiem odesłania towaru do wskazanego miejsca na terenie Polski wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Koszt dostawy oraz odesłania nie podlega zwrotowi. Zwrot zapłaconej ceny jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony i jest w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonymi do towaru dokumentami Sprzedawcy.

Prawo zwrotu nie dotyczy wyrobów, przy których zaznaczono, iż są wykonane na zamówienie indywidualne oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian rozmiarów.

2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, zgodnie z warunkami wskazanymi w warunkach gwarancji. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada Klient powinien zgłosić tą okoliczność do firmy KMA Group na adres serwis@kma-maszyny.pl. Reklamacje będą rozpatrywane tylko po przedłożeniu rachunku – prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa będzie niemożliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach produktów, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
5. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki i sprawdzenia w chwili dostawy, czy wyrób nie posiada widocznych uszkodzeń i jest zgodny z zamówieniem. Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia lub jest nie zgodny z zamówieniem Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien zostać spisany protokół szkodowy przez kuriera w którym będzie opisana szkoda lub zaznaczony niewłaściwy towar, data i podpis kuriera. O takiej sytuacji należy powiadomić sklep internetowy www.kma-maszyny.pl wysyłając e-maila na adres: biuro@kma-maszyny.pl Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niewłaściwego towaru, czy ubytku przesyłki w transporcie.
6. Zwroty prosimy przesyłać na koszt własny na adres firmy KMA Group ul. Walczaka 25 66-400 Gorzów Wlkp. Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ” O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
7. W przypadku nie uregulowania zobowiązań finansowych względem KMA Group klient traci prawo gwarancji

Powyższy regulamin obowiązuję od dnia 01 stycznia 2013r.